Hệ thống thủy canh theo yêu cầu

PRODUCT DESCRIPTION

Hệ thống trồng  thủy canh được lắp ráp theo yêu cầu thiết kế hoặc khu vực khảo sát không phù hợp với những mẫu hệ thống có sẵn của công ty.

 

  • Thiết kế chuyên nghiệp
  • Hệ thống gọn nhẹ
  • Đáp ứng đầy đủ nhu cầu trồng cây, giải trí
  • Bền đẹp