Thủy canh Gwall chuyên phân phối thiết bị thủy canh Tất cả sản phẩm
  • Email: sale@gwall.vn
  • Hotline: 02839747047

Tất cả sản phẩm

Dung dịch thủy canh

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

120.000 đ

Dây tưới nhỏ giọt

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Ống nhỏ giọt

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Ống PE

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Đầu tưới nhỏ giọt

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Chậu trồng rau bán thủy canh

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Rọ thủy canh

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Bút đo nồng độ dinh dưỡng thủy canh

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Nắp đậy ống thủy canh 100x55mm

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Nắp Đậy Ống Thủy Canh PVC 100x60mm

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Nắp ống thủy canh 150×75 mm

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

Nối Ống PVC 100x60mm

Nhà cung cấp: ThuyCanhGwall

Liên hệ

HÌNH ẢNH ThuyCanhGwall